Nisan 2013 Belediye Meclis Kararı


T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

TOPLANTI DÖNEMİ 2013/5
TARİHİ 03/04/2013
GÜNÜ ÇARŞAMBA
BİRLEŞİM 1
OTURUM 1
KARAR NO 19- 23
DİVAN
MECLİS BAŞKANI KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN
TOPLANTIYA
KATILANLAR
Ali AKTAŞ, Recep KOÇ, A.Osman AYDĞDU, Necdet AYDIN, Mustafa TAŞDEMİR, Süleyman GEDİK
TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR
Muharrem OK (İzinli)

Belediye Meclisi 03.04.2013 Çarşamba günü Saat 20.00 de Belediye Meclis toplantı salonunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci maddesine göre Belediye Başkanı Mustafa ÇETİNKAYA Başkanlığında toplandı.

Meclis üyelerinden Muharrem OK, Meclis Başkanına şehir dışında olduğunu, toplantıya katılamayacağını izinli sayılmasını telefon ile bildirdiğini Meclis Başkanı belirtti ve Muharrem Ok'un izinli sayılması için teklifte bulundu ve Meclis üyelerinin oy birliği ile Muharrem Ok'un izinli sayılmasına karar verildi.

5393 sayılı kanunun 22. maddesi gereği, 2013 yılı Mart ayı olağan ve olağanüstü Meclis toplantısında alınan kararların suretleri Meclis üyelerine dağıtıldı.

Başkan, gündeme ilave edilmek üzere teklif bulunup bulunmadığını, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve herhangi bir teklif bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 19 03/04/2013

KONU

2012 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

Belediye Başkanı Mustafa ÇETİNKAYA 5393 sayılı Belediye Kanununun 19 ve Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 9. maddesi gereği meclis başkanlığı görevini l. Meclis Başkan Ali AKTAŞ'a devretti.
Meclis l. Başkan Vekili Ali AKTAŞ, Yazı İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürü tarafından ilgili yönetmelik doğrultusunda belediyemize ait tüm harcama yetkilerinin 2012 yılında yapmış oldukları faaliyetlerin anlatıldığı bilgi ve belgeler sonucu hazırlanan  ve toplam 17 sahifeden oluşan Faaliyet Raporunu okudu.
NİSAN ayı meclisinde değerlendirilerek İçişleri Bakanlığına gönderilmesi gereken Faaliyet Raporumuz konusunda herhangi bir bilgi almak  söz almak isteyen meclis üyemizin de  bulunmaması ile ilgili kanun maddesi gereği meclis başkanlığı görevini devralan Ali AKTAŞ tarafından 2012 yılı faaliyet raporunun onaylanmasına geçileceği belirtildi.
Oturumda yapılan oylamada oturumda mevcut tüm üyelerin ve ilgili kanun maddesi gereği yerini meclis başkanına devreden Belediye Başkanımız Mustafa ÇETİNKAYA'nın da evet oyları ile Belediye kanununun 56. Maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 4l. Maddesi ve bu konuda 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı resmi Gazete' de yayınlanan "Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan belediyemizin 0l/01/2012 - 31/12/2012 tarihlerini kapsayan FAALİYET RAPORU OYBİRLİĞI ile kabul olundu ve gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.
 

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 


T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 20 03/04/2013

K A R A R

2013 Yılı Bütçesine Kamulaştırma gideri olarak 50.000,00 TL. Ödenek konmasının görüşülmesi

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

2013 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri 46.16.08.32.06.02.00.00.05.03.07.01.05 Arsa alımı ve kamulaştırma gideri kalemine 50.000,00 TL ödenek konmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 


BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 21 03/04/2013

K A R A R

50 K IV b İmar paftasında Emniyet Hizmet Alanının İmar Tadilatının görüşülmesi.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

Harmancık Kaymakamlığı İlçe Emniyet Amirliği'nin 27/03/2013 tarih ve 193 sayılı yazısı ile İmar Plan Tadilatı talebinde:
İlçemiz 4 Eylül Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, imar planında Emniyet Hizmet Alanı olarak ayrılan kısım 07/02/2011 tarihli İl Genel Meclisi kararı ile 25 yıllığına Harmancık İlçe Emniyet Amirliğine tahsis edildiği, İlçenin acil ihtiyacı bulunan İlçe Emniyet Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği hizmet binası bahse konu arsa üzerinde çözümlenmeye çalışıldığından İmar Planında mevcut E:1.20 oranı yetersiz kaldığı. 3201 Sayılı Kanunun 16. Maddesine istinaden yayımlanan Polis Merkezi Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin, hizmet binası kapalı inşaat oranı 1000,00 M2 olarak belirlendiği, ilaveten aynı oranda İlçe Emniyet Amirliği planlandığında toplam kapalı alanın minimum 2000,00 M2 olması gerektiği, imar planındaki Emsal uygulamasının projenin önünü kapattığı bildirilerek plan tadilatı istenmektedir.
İlçemizin ihtiyacı olan İlçe Emniyet Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binasının yapılabilmesi için bahse konu yönetmelik gereğince yapılacak projeye mani durumun ortaya çıkmaması için 50 K IV b imar planında Emniyet Hizmet Alanı olarak ayrılan yerin E:1.20 olan Emsal Uygulamasının, E: 2.50 olarak değiştirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 22 03/04/2013

K A R A R

50 K IV a İmar paftasında Boğa Damı olarak görünen Alanının İmar Tadilatının görüşülmesi.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

Harmancık Merkez Panayır Caddesi üzerinde bulunan ve 50 K IV a imar planında Boğa Damı olarak görünen yerin özelliğini kaybetmesi ve atıl durumda bulunması dolayısıyla Sosyal Tesis alanı olarak imar planı değişikliğinin yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 23 03/04/2013

K A R A R

İmar Tadilatları sonucu oluşan artık parsellerin satışının görüşülmesi

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

2013 yılı içerisinde İlçemiz planlı saha içerisinde yapılan imar tadilatları sonucu istikameti değiştirilen veya kapanan kadastral yol ve meydanlarda hâsıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan Belediyemiz adına tescil edilen artık ve şüyulu parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunun 17 nci maddesi gereğince satılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

  Belediye Meclisi Kararları (MART 2013)

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

TOPLANTI DÖNEMİ 2013/3
TARİHİ 05/03/2013
GÜNÜ SALI
BİRLEŞİM 1
OTURUM 1
KARAR NO 15-17
DİVAN
MECLİS BAŞKANI KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN
TOPLANTIYA
KATILANLAR
Ali AKTAŞ, Recep KOÇ, Muharrem OK, Necdet AYDIN, Mustafa TAŞDEMİR, Süleyman GEDİK
TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR
Ali Osman AYDOĞDU (izinli), Süleyman GEDİK (İzinli)

Belediye Meclisi 05.03.2013 Salı günü Saat 16.00 da Belediye Meclis toplantı salonunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci maddesine göre Belediye Başkanı Mustafa ÇETİNKAYA Başkanlığında toplandı.

Meclis üyelerinden Ali Osman AYDOĞDU rahatsızlığı dolayısıyla tedavi için Bursa'ya gitmesi gerektiğini telefonla bildirdi, Süleyman GEDİK yolda olduğunu toplantıya katılmayacağını telefonla bildirdi ve izinli sayılmalarını her iki üyede istedi, Meclis üyelerinin oy birliği ile her iki üyenin izinli sayılmasına karar verildi.

5393 sayılı kanunun 22. maddesi gereği, 2013 yılı Şubat ayı Meclis toplantısında alınan kararların suretleri Meclis üyelerine dağıtıldı.

Başkan, gündeme ilave edilmek üzere teklif bulunup bulunmadığını, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve herhangi bir teklif bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 15 05/03/2013

KONU

2013 Yılı Bütçesine Otogar yapımı için 1.500.000,00 TL ödenek konmasının görüşülmesi.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

Projesi hazır olan ve 2013 yılı içerisinde yapılması planlanan yeni Otogar inşaatı için mevcut yıl gider bütçesinin Fen İşleri 46.16.08.32. 01.01.01.00.01.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri ödeme kalemine 1.500.000,00 (Birmilyonbeşyüzbin) TL. Ödenek konmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 


 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 16 05/03/2013

K A R A R

2013 Yılı Bütçesine Düğün Salonu, Otopark, Meydan Düzenlemesi için 1.700.000,00 TL. Ödenek konmasının görüşülmesi

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

Projesi hazır olan ve 2013 yılı içerisinde yapılması planlanan Düğün Salonu, Otopark ve Meydan Düzenlemesi için mevcut yıl gider bütçesinin Fen İşleri 46.16.08.32.01.01.01.00.01.06.05.07.04 Sosyal Tesisler ödeme kalemine 1.700.000,00 (Birmilyonyediyüzbin) TL. Ödenek konmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 


BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 17 05/03/2013

K A R A R

T.C. Ziraat Bankası ATM kurulması için yer tahsisinin görüşülmesi.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

İlçemizde bulunan tek banka olan T.C. Ziraat Bankası Harmancık Şubesi vatandaşlarımızın işlemlerinin daha çabuk ve beklemeksizin yapılması, emekli vatandaşlarımızın ve işçi, memur vatandaşlarımızın maaşlarını sıra beklemeksizin çekebilmesi amacıyla 1 adet daha ATM Para çekme makinesi koymak için müracaat etmiştir.
İlçemizde işçi, memur, emekli, esnaf ve halkımızın yararlanması ve sıra beklemeden işlemlerini yapması açısından Ziraat Bankası Harmancık Şubesinin ATM kurması için Merkez Camii bahçesi içerisinde bulunan Elektrik Trafosunun kenarından 3 x 4 metre ebadında yerin kira bedeli karşılığında 10 yıl süre ile tahsis edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 


T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

TOPLANTI DÖNEMİ 2013/4
TARİHİ 12/03/2013
GÜNÜ SALI
BİRLEŞİM 1
OTURUM 1
KARAR NO 18
DİVAN
MECLİS BAŞKANI KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN
TOPLANTIYA
KATILANLAR
Ali AKTAŞ, Recep KOÇ, Muharrem OK, A.Osman AYDOĞDU Necdet AYDIN, Mustafa TAŞDEMİR, Süleyman GEDİK
TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR --

Belediye Meclisi 12.03.2013 Salı günü Saat 16.00 da Belediye Meclis toplantı salonunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci maddesin son fıkrası gereğince Belediye Başkanı Mustafa ÇETİNKAYA Başkanlığında olağanüstü toplandı.

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 18 12/03/2013

KONU

Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının görüşülmesi.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2012 yılı mali destek programları başlığında yer alan Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde ilçemizde hazırlanacak projeyi Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'na sunulmasına, projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sözleşme ve diğer proje belgelerini imzalamak üzere Belediye Başkanı Mustafa ÇETİNKAYA'ya yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Belediye Meclisi Kararları(ŞUBAT 2013)


T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

TOPLANTI DÖNEMİ 2013/2
TARİHİ 05/02/2013
GÜNÜ SALI
BİRLEŞİM 1
OTURUM 1
KARAR NO 10-14
DİVAN
MECLİS BAŞKANI KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN
TOPLANTIYA
KATILANLAR
Ali AKTAŞ, Recep KOÇ, Muharrem OK, Necdet AYDIN, Mustafa TAŞDEMİR, Süleyman GEDİK
TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR
Sedat DURGUT

Belediye Meclisi 05.02.2013 Salı günü Saat 13.30 da Belediye Meclis toplantı salonunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci maddesine göre Belediye Başkanı Mustafa ÇETİNKAYA Başkanlığında toplandı.

Meclis üyelerinden Sedat DURGUT'un toplantıya katılmadığı ancak, çoğunluk sağlandığı görülmüştür.

5393 sayılı kanunun 22. maddesi gereği, 2013 yılı Ocak ayı Meclis toplantısında alınan kararların suretleri Meclis üyelerine dağıtıldı.

Başkan, gündeme ilave edilmek üzere teklif bulunup bulunmadığını, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve herhangi bir teklif bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 10 05/02/2013

KONU

Meclis üyesi Sedat DURGUT'un 08/01/2013 tarihli Belediye Başkanlığı Makamına göndermiş olduğu istifa dilekçesi

BİLGİ :

Meclis üyesi Sedat DURGUT ' un 08.01.2013 tarihli dilekçesinde, işlerinin ilçe dışında olmasından ve iş yoğunluğu nedeniyle Meclis çalışmalarına yeteri kadar düzenli olarak katılamadığını ve bundan sonrada toplantılara düzenli olarak katılamayacağını düşündüğü nedeniyle; Belediye başkanlığına vermiş olduğu istifa dilekçesi 5393 sayılı Belediye kanununun 29. maddesinin a fıkrası gereğince Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 


 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 11 05/02/2013

K A R A R

Terminal Binası için İller Bankasından Kredi talebinin görüşülmesi

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

Belediye Meclisimizde yapılan görüşmeler soncunda İlçemize yeni yapılacak olan Terminal binası ve müştemilatı yapımı işinin İller Bankasından alınacak kredi ile gerçekleşmesine, kredi geri ödeme taksitlerinin İller Bankasınca hazırlanan Genel Kredi sözleşmesi, mevduat rehin sözleşmesi ve matbu evraklar çerçevesinde Belediyemizin tüm gelirleri ile yasal paylarından karşılanmasına bu konu ile ilgili yürütülecek her türlü işlemler ile her türlü belgenin imzalanması hususunda Belediye Başkanı Mustafa ÇETİNKAYA'ya yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile 5 Şubat 2013 tarihinde karar verildi.

 

 


BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 12 05/02/2013

K A R A R

Düğün Salonu, Otopark ve Çevre Düzenlemesi işi için İller Bankasından Kredi talebinin görüşülmesi

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

Belediye Meclisimizde yapılan görüşmeler soncunda İlçemize yeni yapılacak olan Düğün Salonu, Otopark ve Çevre Düzenlemesi yapımı işinin İller Bankasından alınacak kredi ile gerçekleşmesine, kredi geri ödeme taksitlerinin İller Bankasınca hazırlanan Genel Kredi sözleşmesi, mevduat rehin sözleşmesi ve matbu evraklar çerçevesinde Belediyemizin tüm gelirleri ile yasal paylarından karşılanmasına bu konu ile ilgili yürütülecek her türlü işlemler ile her türlü belgenin imzalanması hususunda Belediye Başkanı Mustafa ÇETİNKAYA'ya yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile 5 Şubat 2013 tarihinde karar verildi.

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 13 05/02/2013

K A R A R

Yazı İşleri Müdürlüğünce Başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça Meclise havale edilen Belediyemizde kısmi zamanlı sözleşmeli Veteriner olarak çalışan Yılmaz ATAŞ'ın 29/01/2013 tarihli dilekçesinin görüşülmesi.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

Belediyemizde Veteriner kadrosu olmasına rağmen, kadronun boş olması nedeniyle 5393Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 4 fıkrasına göre kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılan Veteriner Hekim Yılmaz ATAŞ'a 2013 yılı Şubat ayından itibaren yılsonuna kadar net 450,00 TL (Dörtyüzelli) ücret verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 14 05/02/2013

K A R A R

Yazı İşleri Müdürlüğünce Başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça Meclise havale edilen Belediyemizde çalışan Zabıta Memurları ve İtfaiye Erlerine 2013 yılında verilecek fazla çalışma ücretinin görüşülmesi

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

Belediyemizde çalışan Zabıta Memurları ve İtfaiye erlerine 2013 yılı Şubat ayından itibaren 6363 Sayılı Bütçe Kanununun (K) Cetvelinin III/B-1 sırasında belirtilen nüfusu 10.000 e kadar olan yerlerde 195,00 TL olarak belirlenen maktu fazla çalışma ücreti verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

  Belediye Meclis Kararı (OCAK 2013)


T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

TOPLANTI DÖNEMİ 2013/1
TARİHİ 07/01/2013
GÜNÜ PAZARTESİ
BİRLEŞİM 1
OTURUM 1
KARAR NO 1-9
DİVAN
MECLİS BAŞKANI KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN
TOPLANTIYA
KATILANLAR
Recep KOÇ, Muharrem OK, Necdet AYDIN, Mustafa TAŞDEMİR
TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR
Sedat DURGUT(Mazeretsiz), Ali AKTAŞ (Mazeretsiz), Süleyman GEDİK (İzinli)

Belediye Meclisi 07.01.2013 Pazartesi günü Saat 16.00 da Belediye Meclis toplantı salonunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci maddesine göre Belediye Başkanı Mustafa ÇETİNKAYA Başkanlığında toplandı.

Meclis üyelerinden Sedat DURGUT, Ali AKTAŞ ve Süleyman GEDİK'in toplantıya katılmadığı ancak çoğunluk sağlandığı belirlendi.
5393 sayılı kanunun 22. maddesi gereği, 2012 yılı Aralık ayı Meclis toplantısında alınan kararların suretleri Meclis üyelerine dağıtıldı.

Başkan, gündeme ilave edilmek üzere teklif bulunup bulunmadığını, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve herhangi bir teklif bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı: 1 07/01/2013

K A R A R

Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesinin görüşülmesi.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA


5393 sayılı Belediye Yasasının "Meclis Üyelerinin Huzur ve İzin Hakkı" başlıklı 32. maddesinde;"Meclis başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez" denilmektedir.
5393 sayılı Belediye Yasasının 32. maddesi gereğince; Belediye Meclis Başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. maddenin (d) fıkrası uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri miktarında huzur hakkı ödenmesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı : 2 07/01/2013

K A R A R

Meclisin 2013 yılı tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesi.

 

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA

Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2013 yılı Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı : 3 07/01/2013

K A R A R

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.Maddesi gereği 2 adet Encümen Üyesi Seçimi

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA5393 sayılı Belediye Kanununun 33. üncü maddesi uyarınca 2 adet daimi Encümen üyeliği seçiminde yapılan gizli oylamada 7 oy kullanıldı, geçerli 7 oydan 7 oy alan Recep KOÇ ile 7 oy alan Muhammer ERİN 1 yıl süre ile daimi Encümen Üyeliğine seçildiler.

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı : 4 07/01/2013

K A R A R

Denetim Komisyonu Seçiminin görüşülmesi.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLAMASI SONUCU:


5393 sayılı Belediye Yasasının "Denetim Komisyonu" başlıklı 25. maddesinde belirtildiği üzere, belediye meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.
5393 sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi uyarınca, Harmancık Belediyesi Denetim
Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına; 2 üyenin AKP'den, 1 üyenin CHP'den olması nedeniyle, yapılan gizli oylamada; AKP'den Hasan GÖÇ (7 oy), Muharrem OK (7 oy), CHP'den Necdet AYDIN (7 oy) ile Harmancık Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler.

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı : 5 07/01/2013

K A R A R

Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLAMASI SONUCU:

5393 sayılı Belediye Kanununun 24 ncü maddesi uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi için yapılan açık oylamada Recep KOÇ, Muhammer ERİN ve Süleyman GEDİK Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiler.

 

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı : 6 07/01/2013

K A R A R

İmar Komisyonu Seçimi

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLAMASI SONUCU:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 ncü maddesi uyarınca İmar Komisyonu seçimi için yapılan acık oylamada Muharrem OK, Hasan GÖÇ ve Mustafa TAŞDEMİR İmar Komisyonu üyeliğine seçildiler.

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı : 7 07/01/2013

K A R A R

Sözleşmeli Personel ücretinin görüşülmesi

 

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLAMASI SONUCU:

2013 yılı içerisinde Belediyemizde çalıştırılacak kısmi zamanlı sözleşmeli personele net 400,00 TL ücret ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı : 8 07/01/2013

K A R A R

2013 Yılı Bütçesinin Yakacak Alımları Bölümüne 250.000 TL ödenek konmasının görüşülmesi.

 

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLAMASI SONUCU:

 

Belediyemizin hizmet binası, misafirhanesi, itfaiye birimi binasının kömür ihtiyacı için 2013 yılı bütçesinin 46.16.08.02.04.03.01.00.01.03.02.03.01.kodlu Yakacak Alımları kalemine 250.000,00 TL ödenek konulmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
HARMANCIK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayı : 9 07/01/2013

K A R A R

Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin oluşturulmasının görüşülmesi.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLAMASI SONUCU:

Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre Belediyemiz kadrolarının tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan Harmancık Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
HARMANCIK BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
AMAÇ
Madde:1- Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 cı maddesi gereğince Harmancık Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM
Madde:2- Bu Yönetmelik, Harmancık Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.
DİSİPLİN AMİRLERİ
Madde:3- Disiplin Amirleri, Yönetmeliğe ekli çizelgede gösterilmiştir.
MEMURLARIN DİSİPLİN İŞLERİ
Madde:4-Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır
YÜRÜRLÜK
Madde:5- Bu Yönetmelik Harmancık Belediye Meclisi Kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde: 6- Harmancık Belediye Başkanı Yürütür.

HARMANCIK BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ ÇİZELGESİ

ÜNVANI : DİSİPLİN AMİRİ : BİR ÜST DİSİPLİN AMİRİ:
Birim Müdürleri Belediye Başkanı
Zabıta Amiri Belediye Başkanı
İtfaiye Çavuşu Belediye Başkanı
Mühendis Belediye Başkanı
Zabıta Memurları Zabıta Amiri Belediye Başkanı
İtfaiye Eri İtfaiye Çavuşu Belediye Başkanı
Diğer Memurlar Birim Müdürleri Belediye Başkanı

BAŞKAN KÂTİP KÂTİP
Mustafa ÇETİNKAYA Hasan GÖÇ Muhammer ERİN


 
Ana Sayfa | Harmancık Hakkında | Belediyemiz | Proje ve Hizmetler | Bilgi Servisleri | İletişim | Kontrol Panel (Site Yöneticileri İçin)
Copyright © 2006 Ofis2000
Tüm hakları saklıdır.